Estonian (Eesti)??????? (Russian Federation)English (United Kingdom)


EL on loodud linnuhuvilistele abiks ja arenemiseks,samuti aga kogemuste vahetamiseks ja ksteise toetamiseks.

Meie loodame koguda koos ornitofauna armastajaid, kasvatajaid, linnuomanikke, samuti aga linnuarste ja ornitolooge. Meie phieesmrk see on: informeerimine ja ornitofauna armastajate valgustumine eesmrgiga lindude looduses arvukust ja liigi mitmekesisust silitada, samuti aga pidamise kultuuri tstmine ja lindude pidamist vangistuses.

Info puudujk lindude vangistuses pidamise kohta (kuhu kuuluvad stmine, petamine, hooldus jne) viib, sageli, haledate tagajrjete juurde. Nuanded, mida annavad mned mjad zoopoodides, kellel ei ole linde, on mnikord lihtsalt absurdsed. Paljud ornitoloogid, oma eriala spetsiifika tttu (lindude vaatlemine looduses) ei saa aidata pidamise ksimuses, rehabilitsioonis vi hoolduses vangistuse tingimustes.

Kahjuks, tnapevased inimesed, eriti linnaelanikud, omandavad loodusest piisavalt pinnalisi teadmisi, kuid vahel saavad kige elusa kirglikuteks kaitsjateks, esinedes samuti inimesega lindude pidamise vastu. Nimetades loodust loomade koduks, nad tahtmatult vrdlevad oma jukat elu pideva vitlusega ellujmise eest. Harva kui keegi teab, kui raske on linnul ellu jda tnapevases maailmas. Paraku, meie elame kaugelt mitte ideaalses hiskonnas, kus inimene on sunnitud hvitada loomamaailma, isegi seda mitte soovides. Annaks jumal, et kunagi rohkearvulised linnuliigid ei kaoks loodusest ja jvad ainult ksikud liigid vhearvulisel inimese rhmal, kes pidavad linde endal kodus. Meie inimesed,tahame rohkem positiivset energiat, mis aitab meil elada,kellegil aga isegi ellu jda. Ei ole midagi imelikku, et paljud tahaksid pikendada kevadet vi suve. On olemas ks viis,et teile tuletaks meelde kevadisest soojusest klmadel
jaanuari htutel-see on teie lindude laulmine.

Ndisajal (2006.aasta) lindude pidamise kultuur Eestis on vga madal, kui sellest vib ldse rkida. Just kultuur tihti mrab kvaliteeti ja linnu elu kestust vangistuse tingimustes. Meie siiralt usume ja loodame, et teadmiste taseme tstmisega lindude pidamise kohta, hakkavad olema silitatud ka mned linnuliigid looduses. igesti korraldatud lindude pidamine mitte ainult viib lemmikute elutaseme paranemise juurde, vaid soodustab ka nende paljunemist vangistuses, mis omakorda viib illegaalse lindude loodusest krvaldamise juurest kaugemale.

Lindude pidamine-mittelihtne teadus. Mitte harva vib jlgida,et linnu omandamine juhtub absoluutselt spontaalselt ja mtlematult. Lind kas sattub koju tiesti juhuslikult,niteks on leitud haavatud vi nrgenenud, tnaval kaasa vetud vi looduses. Inimesed hakkavad linnust infot otsima, pidamise, stmise kohta, kahjuks, juba prast tema sattumist koju. Soetades tavalisi vi piisavalt haruldasi, eksootilisi linde, tekib samuti probleem kvaliteetse spetsialiseeritud kirjanduse omandamisega nende lindude pidamise kohta,mida eesti/vene keeles praegu lihtsalt ei ole. Seeprast tuseb teravalt ksimus omanikute tagamisest vajaliku infoga.

Meie lesanne on aidata kikidel huvitatud armastajatel, luua nende sulelistele lemmikutele maksimaalselt mugavat elu.

Mitu erinevat liiki linde Sul on